Serviciile personalizate cuprind:

  • Analiza cerintelor si obiectivelor clientului, evaluarea fezabilitatii lor si furnizarea de asistenta pe tot parcursul fazei de proiectare, licitatii, executie si post executie;
  • Pastrarea clientului informat, de-a lungul proiectului, in privinta progresului si problemelor , variatiilor de buget si grafice de executie cat si a altor astfel de aspecte considerate a fi relevante;
  • Identificarea oricaror probleme existente sau potentiale, a disputelor sau conflictelor precum si rezolvarea lor, prin cooperarea tuturor celor implicati, in cel mai bun interes al clientului;
  • Transmiterea catre client a fiselor de timp si a altor date privind procesele de control si de calcul al costurilor, inclusiv randamentele asteptate si orice alte informatii relevante;
  • Actualizarea registrului de risc al proiectului cu noi riscuri precum si asigurarea de consultanta si actiuni de remediere in ceea ce priveste riscurile reale; acest lucru include identificarea oricaror riscuri potentiale ce pot avea un impact asupra bugetului de dezvoltare si asupra programului.

Consilierea clientului se refera la:

  • Selectia consultantilor precum si in negocierea termenilor si conditiilor lor de angajare;
  • Numirea antreprenorului sau a oricaror subcontractori, inclusiv acordarea de consiliere pentru cele mai potrivite forme de licitatie si contract (daca este cazul);
  • Revizuirea in mod regulat a obiectivelor proiectului si urmarirea realizarii acestor obiective pe intreaga durata a proiectului;
  • Realizarea unui set de proceduri pentru o comunicare clara si eficienta;
  • Progresul tuturor elementelor proiectului, in special de respectare a capitalului agreat si bugetelor partiale, precum si indeplinirea standardelor stabilite si initierea oricarei actiuni de remediere.