1. Contabilitate la sediul ECO AUDIT
2. Contabilitate la sediul firmei beneficiare

Serviciile de contabilitate primara pot fi intocmite de catre ECO AUDIT prin predarea la sediul firmei de contabilitate a tuturor documentelor (facturi receptii, facturi emise, chitante emise/platite, extrase bancare, precum si alte acte doveditoare cerute de lege dupa caz) sau pot fi realizate de un angajat al firmei dvs. si verificate prin delegarea la sediul clientului al unui reprezetant al firmei noastre.

In general documentele primare sunt intocmite de catre persoane din cadrul firmelor beneficiare, insa pot fi si anumite exceptii.

Firma de contabilitate ECO AUDIT ofera urmatoarele servicii de contabilitate primara:

  • contabilitatea registrului de casa;
  • contabilitatea notelor de intrare-receptie (nir-uri);
  • intocmirea deconturilor de cheltuieli;
  • intocmirea facturilor care trebuie emise de catre client (facturare);
  • intocmirea de dispozitii de plata/incasare catre casierie;
  • completarea de chitante, cecuri, ordine de plata, foi de varsamant.

Baza legala privind organizarea si conducerea evidentei contabile este formata in principal din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial Partea I nr.48 din 14.01.2005, cu modificarile si completarile ulterioare.