Serviciile noastre dedicate rambursarii impozitelor platite in Romania se adreseaza clientilor rezidenti sau nerezidenti. Aceste servicii pot consta in asistenta pentru pregatire a documentatiei necesare rambursarii de TVA si de alte impozite si taxe.

Rambursarea de TVA pentru companii nerezidente neinregistrate in scopuri de TVA.

In procesul de pregatire a documentatiei necesare rambursarii de TVA pentru clientii nerezidenti care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA, echipa noastra colecteaza documentele pe baza carora se pregateste cererea de rambursare, le revizuieste din perspectiva legislatiei aplicabile, urmand ca apoi sa asiste clientul la depunerea cererii de rambursare la autoritatile fiscale competente.

In continuare, echipa noastra va urmari procesul de analiza a cererii de catreautoritatile fiscale romane.

Rambursari de TVA pentru companii inregistrate in scopuri de TVA.

In cazul rambursarilor de TVA pentru clientii inregistrati in scopuri de TVA in Romania, serviciile oferite de noi implica o revizie generala a tranzactiilor desfasurate de acestia din perspectiva reglementarilor privind TVA, cu scopul de a identifica potentialele riscuri si de a aduce recomandari pentru diminuarea acestora.

De asemenea, oferim servicii de asistenta fiscala pe durata inspectiilor fiscale de TVA.