Serviciile de contabilitate de gestiune pe care le oferim, in principal, se refera la:

  • Evidenta global-valorica, cantitativ-valorica, dupa caz, si intocmirea balantei analitice a stocurilor;
  • Elaborarea balantei de verificare si a balantelor analitice;
  • Intocmirea jurnalelor contabile prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare;
  • Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;
  • Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii.