Firma de contabilitate ECO AUDIT presteaza servicii de angajare, modificare si incetare a contractelor de munca ale persoanelor din cadrul companiilor, absolvindu-va de raspunderea controalelor efectuate periodic de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Bistrita.

Administrare contracte individuale de munca:

 • Redactarea contractelor de munca;
 • Recomandări privind clauzele contractuale;
 • Intocmirea actelor aditionale privind modificarile survenite in executarea contractului individual de munca;
 • Decizii de suspendare a contractului individual de munca;
 • Decizii de datasare a salariatilor societatii;
 • Decizii de incetare a contractului de munca.

Administrare dosare de personal:

 • Intocmirea dosarului de angajare;
 • Redactarea si înregistrarea actelor privind modificarea sau încetarea contractului de muncs (acte aditionale, decizii, notificari);
 • Actualizarea informaţiilor personale;
 • Incadrarea în condiţii de muncă (normale, deosebite sau speciale);
 • Completarea şi actualizarea informaţiilor privitoare la persoanele aflate in intretinere;
 • Completarea informaţiilor privind funcţia de baza;
 • Completarea informaţiilor privind realizarea de alte venituri;
 • Completarea informaţiilor privind zilele de concediu efectuate (concediu de odihnă, medical, concediu fara plata, concediu de ingrijire a copilului, etc.);
 • Intocmirea adeverintelor privind vechimea in munca, adeverinte somaj, adeverinte medic de familie, spital, etc.
 • Auditul dosarelor de personal.